Efter ett trevligt jul uppehåll så är vi tillbaka med stora förhoppningar inför detta år och ser fram emot att lära oss nya arbetsmetoder för vår konst, ta del utav vackra utställningar och framför allt gemenskap med alla samarbetsregioner på vår sista skaparvecka med arvsfondsprojektet nere i Ängelholm.

Trots att detta är projektgruppens sista år inom projektet känns det ändå bra. Tack vare den här erfarenheten har vi fått mer kött på benen och känner oss starkare som individer. Och vi är redo för att göra den här skaparveckan till något som vi alla ska minnas med glädje.