hallsberg

Hallsberg är en mindre ort som ligger söder om Örebro med ca 15500 invånare. Här finns kulturrummet aniAra där projektet har sitt ursprung. En enkel fråga ställdes alltså ”Vem har rätt att kalla sig konstnär?” som sedan utvecklades till det projektet som vi driver idag.

Hallsberg grundades för ca 150 år tillbaka och samhället har vuxit baserat på dess järnväg. Det finns även stora kulturspår som har lämnats av t.ex. Carl Larsson och Hallsbergs bördiga Karin Larsson (F.d. Karin Bergöö) båda var framstående konstnärer som också målade väggarna i det vackra Bergööska huset.

 Exempel på deras verk

Kulturrummet Aniara är en plats där unga vuxna med svårigheter att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden kan glömma daglig stress och utmana sig själva i konstens närhet.

Med Gunilla Gustavsson i spetsen som konstnärlig ledare och Activa i bakgrunden så skapar de en trivsam miljö där alla skall känna sig välkomna.

”Quotes om Aniara”

”Aniara är en plats där man verkligen får plats att växa” – Anonym

”Miljön är så lugn och inbjudande” – Anonym

”Här skulle jag vilja vara, jag känner mig redan hemma” – Anonym

”DU… jag skall vara här!” – Jenny

 

Hallsbergsgänget

Vad tycker du om projektet och vad har det betytt för dig?

 ”Projektet för mig har varit ett stort steg i min utveckling, både som person och konstnär. Bara att någon har trott på mig att få vara del i detta är en stor ära.” – Mathilda

”För ca två år sedan så kunde jag aldrig tänka mig att jag skulle vara med i något så omfattande och roligt projekt, det har ändrat mitt liv till det bättre och jag vill aldrig gå tillbaka” – Johannes

”Quotes om projektet”

”Detta projekt är ett steg mot rätt riktning, för att möjliggöra ett värdigt liv för alla” – Johannes

”En möjlighet för alla att visa vad dom går för.” – Mathilda

”Utvecklande” – Jenny

Vem har rätt att kalla sig konstnär?

Vi!