angelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne där staden Ängelholm ligger. Men framtill stavnings-reformen under början av 1900-talet stavades staden Engelholm och namnet syftade på Rönne å som slingrar sig genom området, istället för änglar som många tror. Dock är det förståeligt i och med att Ängelholms vapen har en kerub som frontfigur.

Ängelholm är en vacker, somrig stad med trevliga och glada stadsbor. Där finns också ”Spiran” en dagligverksamhet där personer med funktionsvariationer får ägna sig åt konst, snickeri och hantverk i flera fina lokaler.

Det fanns en stad innan Ängelholm under medeltiden som hette Luntertun. Men under kung Kristian den andres regi skapades Ängelholm 1516 och de bosatta i Luntertun ombads att flytta till den nya staden. 1547 upphörde Ängelholm som stad, först 1767 återtogs rättigheterna.