Arvfondsprojektet ”Vem har rätt att kalla sig konstnär?” är en treårig satsning med syfte att synliggöra unga vuxna kulturskapare, som alla har någon typ av psykisk ohälsa. Projektet drivs av ABF i Örebro Län i samarbete med Stiftelsen Activa i Örebro Län, samt Kulturrummet Aniara i Hallsberg.

Idén till projektet kläcktes av en ung kvinna som heter Jenny Gulstad. Hon anser att personer med olika funktionsnedsättningar, eller snarare olika funktionsförutsättningar, förbises av aktörer i det offentliga rummet då det gäller att bli betraktad som konstnär eller kulturskapare och därmed ständigt utesluts från möjligheten till att på riktigt allvar bidra till kulturlivet i samhället.

Jenny som är verksam på Kulturrummet Aniara, kommer att driva hennes frågeställning, sitt resonemang, tillsammans med ett flertal andra personer som befinner sig i liknande livssituationer. Dessa personer bor i fyra andra kommuner/regioner runt om i landet, det vill säga, Skellefteå, Botkyrka, Karlstad och Ängelholm.

Projektdeltagarna vill ”öppna ögonen” på politiker, tjänstemän, företagare och allmänheten, för att inkludera projektets målgrupp när det gäller allehanda upphandlingar av konst och kultur, och kunna se möjligheterna istället för nackdelarna med detta.

ABF med sin landsomfattande folkbildningsverksamhet bistår deltagarna under det treåriga projektet och även efteråt, vilket ger möjlighet till att kulturevenemangen och föreläsningarna, tillika erfarenheter och kompetens från de fem regionerna kan få nationell spridning. All informations- och studie-material som används under projektet kommer vara anpassat till olika slags funktionsnedsättningar och skall även finnas som lättläst material.   

Projektets mål och syfte

  • Projektet vill öka förutsättningarna för unga konstnärer/kulturskapare med olika funktionsvariationer att bli delaktiga i det ordinarie kulturlivet.
  • Ett nätverk ska skapas med representanter från målgruppen från fyra olika regioner i Sverige – Hallsberg (Örebro Län), Skellefteå, Botkyrka och Ängelholm.
  • Syftet är bland annat att hos allmänheten, politiker, tjänstemän och etablerade konstnärer förändra attityder och påverka stereotypa föreställningar om personer med olika funktionsvariationer och konst.
  • Nätverket ska arrangera fem stora utställningar/kulturevenemang samt en rad utbildningar och debatter.
  • Man kommer att gemensamt bygga upp en webbplats www.aniarasvanner.se där allt material samlas. Efter projektavslut fortsätter nätverket sitt arbete.

Vår projekt plan i pdf: Ladda Ner