Oljemålning att måla med olja finns dokumenterat sedan 700-talet. I Europa utvecklades det under 1400-talet. I färgen används torkade och halvtorkande oljor, där de kan blandas och användas på olika sätt. Den kan förflyttas på duken, dess transperans tillåter en stor skala av valörer och klangfulla färger.