Från och med 21 augusti till och med 25 augusti i år, kommer projektet ”Vem har rätt att kalla sig konstnär?” att inta Folkets Hus-parken som är belägen mitt i Hallsbergs centrum och under fem intensiva arbetsdagar göra om parken till en skulpturpark och tillfällig kulturarena.

Temat för skaparveckan är ”Ett Annat Perspektiv”, där projektdeltagare, det vill säga, konst- och kultur- skapare från Hallsberg, Botkyrka, Karlstad, Skellefteå och Ängelholm ska förgylla parkområdet med många spännande alster och olika sorters kulturuttryck.

Dessa unga konst- och kultur- skapare har oftast, av olika anledningar, ett annat sätt än gemene man att se på livet och tillvaron. Det är inte sällan att deltagarna har känt sig uteslutna från möjligheterna till att påverka och prägla samhällsdebatten i stort. Bereds en person inte chansen att få visa upp vilka förmågor hen har, att komma med förslag, eller exempelvis få bidra till det som ska synas, höras och upplevas i det offentliga rummet är det väldigt lätt att tappa tron på det demokratiska samhället och följaktligen hamna i något form av utanförskap.

Skaparveckan är ett verktyg för deltagarna, både individuellt och i grupp, att känna sig mer inkluderade. Skaparveckan ska vara en plattform som bereder dem möjligheten till att förändra de rådande attityderna i samhället, samt slå hål på argument och förutfattade meningar kring människor med någon form av psykisk ohälsa.

Det är tänkt att de olika skapelserna och kulturuttrycken som deltagarna förgyller parkområdet med under evenemanget kommer påverka allmänheten/åskådarna att börja se saker och ting, bland annat deltagarnas livssituationer utifrån ett annat perspektiv. Skaparveckan ämnar bevisa för alla som får chans att ta del av den att det finns väldigt många personer med ”dolda” förmågor och fantastiska egenskaper, som i framtiden bör ses som en enormt outnyttjad samhällsresurs, både lokalt och nationellt.  

Här kan ni följa förberedelserna inför Skaparveckan.  

 

<Läs mer om projektet>.