”Att säga vår Skaparvecka utvecklades till något som visade sig vara så oerhört positivt för många människor på väldigt många olika plan och blev en succé bortom alla våra vackraste föreställningar och fantasier, känns sannerligen roligt att kunna säga, nu när det har gått några dagar sedan vi plockade ner utställningen och har fått hämta andan något. Hallsberg och dess invånare saknar redan ”Ett Annat Perspektiv” och saknar Er alla som bidrog till att skapa något som i stadens historia kommer sent att glömmas…

Evenemanget var en stor utmaning på olika sätt, vad det gäller hela logistiken och organisationen, men som verkligen underlättades av alla de människor som arbetade bakom kulisserna, som ställde upp för att bland annat bära och skjutsa grejer till parken, bygga graffitiplank, sätta upp banderoller och dylikt, samt andra som arbetade långa kvällspass i husvagnen för att vaka över utställningen så att ingen skulle få för sig att stjäla eller vandalisera något. Tilläggas kan det att det fattades inte en enda pinal bland allt som visades upp och ingenting blev vare sig avsiktligt eller oavsiktligt skadad av någon av de uppskattningsvis drygt tvåtusen (2000) personer som besökte vår fantastiska utställning under dygnens, den gångna veckans alla timmar. Ett ord… RESPEKT!

Till våra kunniga och oerhört engagerade professionella konstnärer/mentorer, som i ett par fall till och med avsa sig andra, mer ”glamourösa” uppdrag under vecka 34, för att vara en del av vår kulturyttring, är vi mycket tacksamma. Er ödmjukhet och viljan att dela med Er av Ert kunskap, samt Er öppenhet att också vara villiga att själva få lära Er nya saker av projektdeltagarna, var det en ynnest att få skåda under hela veckan.

Vi tackar Arvsfonden för Ert stöd, för möjligheten till att kunna genomföra vårt spännande projekt och ser fram emot att göra Er än mer stolta under de kommande projektåren. Vi tackar Peter Franzén på ABF i Örebro Län för ditt driv och din kärlek till alla människor, oavsett deras ursprung eller funktionsnivå, och ABF avdelningar runt om i Sverige med förhoppningen att vi tillsammans i sinom tid kommer kunna ”göra en annan värld möjlig”… Till Örjan Samuelsson på Stiftelsen Activa i Örebro Län samt Gunilla Gustavsson på Kulturrummet aniAra i Hallsberg, vill vi bocka och buga för allt stöd och inspiration under många år och tackar för att Ni delar en vision om ett samhälle utan hårda gränser och förutfattade meningar. Och till våra oerhört engagerade samarbetskommuner i Botkyrka, Skellefteå och Ängelholm, är vi evigt tacksamma för att Ni trodde på projektidén och bestämde Er för att vara med och påverka vilka destinationer som vi tillsammans kommer att sätta färg på under vår spännande resa framåt i tiden…

Sist, dock inte minst, vill vi tacka Er deltagande konstnärer och medföljande ledare. Tack för det första, för Ert stora mod att våga ta beslutet att följa med på en resa ut i det okända, till en främmande stad bland främmande människor och för det andra, att Ni arbetade långa, intensiva dagar, betydligt längre än vad som egentligen borde varit rimligt, fast Ni klarade det med stor entusiasm, mycket glädje och oändligt med fantasirikedom. För det tredje har Ni bevisat för alla de personerna som fick förmån att besöka och ta del av Er förstklassiga utställning, att alla människor är lika mycket värda, att när man bereder en person verktyg och möjligheter för att förverkliga sig själv och dennes förmågor finns det inga spärrar eller gränser som kan sätta stopp för dennes personliga och samhällsenliga utveckling. Ni har gjort en alldeles strålande insats!  Var och en av Er kan gott sträcka på Er och vara oerhört stolta över allt som Ni har åstadkommit och tveklöst kommer att kunna åstadkomma under resten av projektet och resten av Era liv…

Ett hjärtligt tack från oss till Er alla ❤ ”

”Vem Har Rätt Att Kalla Sig Konstnär?”  – genom John Hayes Jr.