Arvsfonden

ladda-nedArvsfondens historia går tillbaka till 1928, då arvsrätten i Sverige begränsades. Dödsbon efter en sömmerska i Göteborg, en väverska i Malmö och en stadsarbetare i Visby, utgjorde de första arven som tillföll fonden.

1928 togs arvsrätten bort för kusiner och mer avlägsna släktingar. Om en person utan närmare anhöriga avled – och utan att ha skrivit testamente, skulle pengarna gå till den då nybildade Allmänna arvsfonden.

Pengarna från dödsbon till Arvsfonden skulle sedan användas för ändamål som tjänade allmänheten.

Arvsfonden fick riksdagens förtroende att se till att pengarna gick till vård och fostran av unga. Det gjorde Arvsfonden bland annat genom att dela ut pengar till barnhem och barnstugor. Barnstugorna fick pengar ur fonden under flera decennier, ända fram till 1975 då allmänna förskolan infördes.

Fram till 1950-talet kunde familjer med många barn ansöka om pengar ur fonden. Likaså kunde fonden bistå med stipendier till studenter. När barnbidraget och allmänna studiestödet infördes på 1960-talet, upphörde Arvsfonden helt att ge stöd åt individer.

1969 tog staten ett allt större ansvar för barns och ungdomars situation. Hjälpen från Arvsfonden riktades därför delvis om och riksdagen beslöt att även personer med funktionsnedsättning skulle utgöra en av Arvsfondens målgrupper.

De senaste decennierna har Arvsfonden gett stöd till utvecklings- och försöksverksamhet av olika slag. Färdtjänst och personlig assistans prövades först i arvsfondsprojekt innan de blev etablerade verksamheter. När ungdomsarbetslösheten ökade i början av 1990-talet fick en rad organisationer stöd för att utveckla aktiviteter för arbetslösa unga. Detta är bara några exempel på samhällsprojekt som blivit verklighet med hjälp av Arvsfonden.

Arvsfonden är i dag en stark aktör som verkar för att stärka ställningen i samhället för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det gör Arvsfonden genom att finansiera utvecklingsprojekt över hela landet.

Sida: www.arvsfonden.se