Anna har aldrig idétorka, och ser möjligheter i alla material. Hon inspireras främst av historia och andlighet. Lösningar hittar hon under arbetets gång, och med nyfikenhet och öppet sinne kastar hon sig in i nya projekt.