Fr vänster: Kerstin, Maria, Anna, Annika, Håkan och Andreas

’Måndag 26 februari hade Ateljé Krut i Skellefteå besök av riksdagskandidat Maria Lundqvist-Brömster (L). Maria är mycket engagerad i funktionshinderfrågor. Hon har suttit två perioder i riksdagen, är ordförande för Hjärnkraft Västerbotten och sitter i styrelsen för Funktionsrätt Sverige.

Med var också Andreas Westerberg, gruppledare för Liberalerna i Skellefteå och Kerstin Olofsson (L) ledamot av Skellefteå kommunfullmäktige

Vi hade ett trevligt möte och berättade bland annat om vårt projekt ”Vem har rätt att kalla sig konstnär” där alla deltar på lika villkor och att alla försöker bli sitt bästa jag.